TIGGO 5

قدرت مند و پرشتاب

رینگ آلومینیومی 17 اینچی با طراحی پویا مجموعه رینگ های این خودرو به گونه ای طراحی شده است که در عین سادگی، زیبایی چشم نوازی دارد. که همراه با تایر های SUV ای که بر روی آن استفاده می شود، نهایت عملکرد و پویایی آن را احساس خواهید کرد