دلایل از کار افتادن پمپ بنزین

پمپ بنزین

یکی از شایع ترین دلایلی که پمپ بنزین داغ شدن بیش از حد پمپ می باشد که معمولا با پایین رفتن سطح بنزین در باک خودرو ،پیش می آید.اگر ما مدت زیادی خودرو را در حالتی که بنزین آن کم است روشن نگه داریم ،ممکن است به دلیل عدم تماس مناسب پمپ با بنزین ،این دستگاه داغ شده و از کار بیفتد.

یکی دیگر از دلایل استفاده از سوخت نا مرغوب و یا سوخت حاوی آلودگی در باک می باشد.به علت فرسودگی باک خودرو،ممکن است در طول زمان قطعات آلودگی در آن ایجاد شود که اگر سطح سوخت خودرو کمتر از میزان استاندارد شود،ممکن است پمپ بنزین این آلودگی های ته نشین شده را نیز به سمت خود هدایت کرده و باعث وارد آمدن فشار زیادی بر خود شود که در نهایت منجر به سوختن آن می شود.

یکی دیگر از دلایل که ممکن است پمپ بنزین خودرو شما از کار بیفتد،سوختن فیوز پمپ بنزین می باشد.فیوز پمپ معمولا در جعبه فیوز خودرو قرار می گیردو در صورتی که بسوزد ،پمپ بنزین نیز از کار خواهد افتاد.پیشنهاد می شود قبل از اینکه اقدام به تعویض پمپ بنزین خود نمایید،حتما فیوز پمپ را نیز بازدید کنید.

 

نمایندگی 264 خواجوندی

آدرس فروش:کرج جاده فردیس ایستگاه 110 نبش گلستان 32

تلفن:02636600301-02636649545

آدرس خدمات پس از فروش:کرج جاده فردیس خیابان پیک روبروی دبستان خیبر

تلفن:02636662130-02636662131